Aan de eisen voldoen? Zo werkt de keuring van stookinstallaties

Werkt uw bedrijf met stookinstallaties? Dan moet u aan de eisen voldoen omtrent meetverplichtingen, keuring en onderhoud. Er zijn verschillende categorieën stookinstallaties, ingedeeld op brandstoftype en aantal MWth. Welk onderhoud is verplicht bij de keuring van stookinstallaties? Wat is de SCIOS-norm? En welk veiligheidscertificaat hoort hierbij?

De keuring van stookinstallaties

Onder stookinstallaties vallen een motor, droger, ketel, gasturbine, (noodstroom)aggregaat, kachel, luchtverhitter, oven, fornuis, een thermische naverbrander en afvalverbrandingsinstallaties. Bij de regelgeving zijn de installaties ingedeeld in verschillende categorieën. Deze regelgeving stelt u verplicht om een veiligheidscertificaat aan te vragen. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor de goede en veilige werking van hun installaties. Om dit te waarborgen worden inspecties uitgevoerd. 

De SCIOS-norm

Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties (SCIOS) is de organisatie die veiligheidscertificaten voor stookinstallaties uitgeeft. De eisen voor een certificering verschillen per installatietype en zijn ingedeeld in zogenaamde scopes (werkgebieden). De SCIOS Certificatieregeling kent drie verschillende typen inspecties (deelregelingen). Is uw installaties geschikt bevonden, dan ontvangt u een veiligheidscertificaat.

Deelregeling voor inspectie en onderhoud

De deelregeling voor inspectie en onderhoud is verplicht als de stookinstallatie een nominaal thermisch ingangsvermogen van 100kW. 50MW is de bovengrens. Bij in bedrijfname van een nieuwe installatie wordt een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uitgevoerd en daarna moet de installaties minimaal eens in de vier jaar worden geïnspecteerd. Voor sommige installaties geldt een keuringsplicht van eens in de twee jaar. De inspectie moet worden uitgevoerd door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. 

Deelregeling voor inspectie elektrisch materieel

De deelregeling voor inspectie van elektrisch materieel bestaat uit de inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen en de inspectie van elektrisch materieel op brandrisico. Hij is niet wettelijk verplicht, maar als eigenaar van een stookinstallatie moet u wel kunnen aantonen dat u zorgvuldig bent omgesprongen met de veiligheid. 

Deelregeling voor inspectie aan explosieveilige installaties

De deelregeling voor inspectie aan explosieveilige installaties is gebaseerd op de internationale Atex-normen. Ook deze is niet wettelijk verplicht.

 

Focus keyword

Keuring van stookinstallaties

 

Meta

Welk onderhoud is verplicht bij de keuring van stookinstallaties? Wat is de SCIOS-norm? Alles over de verschillende deelregelingen en wettelijke verplichtingen.